Паспорт на НВТ-9

Паспорт на весовой индикатор НВТ-9